NOTRE ÉQUIPE

board 1CONSEIL D’ADMINISTRATION

Natalia Stasyuk
ольга кондратьева
Olga Kondrateva
Elena Joulanova
Untitled 4
Elena Valter
Evgeniya Yakovleva
Edouard Mirchev
Tyrov
Sergey Tyrov
Ilya Tsyrlov
Untitled 5
Pavel Denisov
Untitled 9
Denis Bednyagin
Untitled 5
Franz Sommer
Заза
Zaza Kachibaïa

board 1RESPONSABLES ET DIRECTEURS

Гоцелиг
Oleg Gottselig
Дьяченко
Andrew Dyachenko
Беспалова
Aleksandr Bespalov
Untitled 11
Sergey Barannikov
Untitled 10
Alexey Staroverov
Ролик
Dmitry Rolik
Untitled 16
Darya Vorobyeva
Untitled 13
Andrew Skvorcov
Untitled 15
Pavel Kravets

board 1GESTIONNAIRES DES PROJETS DE R&D

Untitled 17 копия
Olga Gruzdeva
Untitled 18
Oxana Astapova
шаблоны joomla