Our team

board 1BOARD OF DIRECTORS

Natalia Stasyuk
Elena Zhulanova
Untitled 4
Elena Valter
Evgeniya Yakovleva
Eduard Mirchev
Tyrov
Sergey Tyrov
Ilya Tsyrlov
Untitled 5
Pavel Denisov
Untitled 9
Denis Bednyagin
Заза
Franz Sommer
Заза
Zaza Kachibaia

board 1HEADS&DIRECTORS

Natalia Stasyuk
Гоцелиг
Oleg Gottselig
Дьяченко
Andrew Dyachenko
Беспалова
Aleksandr Bespalov
Untitled 11
Sergey Barannikov
Untitled 10
Alexey Staroverov
Заза
Zaza Kachibaia
Ролик
Dmitry Rolik
Untitled 4
Elena Valter
Untitled 8
Elena Zhulanova
Untitled 16
Darya Vorobyeva
Untitled 13
Andrew Skvorcov
Untitled 15
Pavel Kravets

board 1RND Project managers

Untitled 17 копия
Olga Gruzdeva
Untitled 18
Oxana Astapova
шаблоны joomla